نمایش 1–8 از 13 نتیجه

الگوی پیراهن مردانه کمر کرستی

580,000 تومان

الگوی پیراهن مردانه کلاسیک

280,000 تومان

الگوی شلوار مردانه

870,000 تومان

الگوی بدون ساسون مردانه

280,000 تومان

الگوی بدون ساسون زنانه

280,000 تومان

الگوی خیاطی

هنگامی که شما در حال برنامه ریزی برای دوخت لباس جدید هستید، یکی از اولین مراحل این است که تصمیم بگیرید الگوساده خیاطی بکشید و بعد مدل دلخواه خود را پیاده کنید.الگوهای مختلفی در زمینه خیاطی معرفی و استفاده میشود. هر خیاطی با متدی که از اول با آن خیاطی را آموزش دیده کار میکند. اما صرفا به این معنا نیست که این متد بهترین متد باشد. متدهای مختلفی در خیاطی وجود دارد که هر کدام ایراداتی دارند و همچنین حسن هایی دارند.

متدگرلاوین، متد متریک، متد ترک، متد ایتالیایی، متد فرانسوی، متد مولر و.... در دنیا معرفی شدند. خیاطان در سراسر دنیا با یکی از این متد های کار میکنند و گاهی هم دوتا از متد ها را تلفیق میکنند،تا خروجی کار بهتری داشته باشند. دقیق ترین و بهترین و جدیدترین متد در سراسر دنیا متد آلمانی مولر است. در ادامه راجع به نحوه ترسیم الگو، الگو ساز،معرفی الگو ها آماده، مزایای الگوهای آماده صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

آموزش کشیدن الگوی اولیه خیاطی

 

1- قدم اول: اندازه گیری و بدست آوردن جدول محاسباتی

در ویدئوی زیر آموزش "چگونه در جدول سایز بندی سایز خود را پیدا کنیم؟" را ارائه می دهیم.

https://www.aparat.com/v/CjeY1

 

اندازه های مورد نیاز:

 1. دور سینه
 2. دور کمر
 3. دور باسن
 4. قد کامل

نکته) اینجا برایتان نمونه جدول طراحی کرده ایم. شما با اندازه های خودتان این جدول رو بسازید.

 

اندازه ها اندازه کامل 1/2 1/4 1/8 1/10
دور سینه 100 50 25 12.5 10
دور کمر 85 42.5 - - -
دور باسن 110 55 27.5 13.75 11
قد کامل 163 - 40.75 - -

 

فرمول ها ی بالاتنه:

 • بلندی خط حلقه = 10/1 دور سینه +5/10
 • بلندی بالاتنه پشت=4/1 قد کامل -1
 • بلندی خط باسن= بلندی بالاتنه پشت+بلندی خط حلقه
 • پشت یقه =20/1 دور سینه +2 سانتی متر
 • بلندی مرکزسینه=4/1 دور سینه +2الی 3 سانتی متر
 • بلندی بالاته پیش= بلندی بالاتنه پشت+4 سانتی متر
 • تیره پشت=8/1 دور سینه +5.5
 • گشادی کف حلقه=8/1 دور سینه- 1.5
 • کارور دور سینه=4/1 دور سینه -4

 

اگر دورسینه 80 تا 100 بود 4 سانت اضافه میشودو اگر 100تا 120 بود5 سانت اضافه میشود.

 

اگرجواب سه فرمول آخر را با هم جمع بزنیم،باید برابر 2/1 دور سینه باشد.

 

2- قدم دوم: کشیدن الگوی اولیه به روش مولر

در ویدئوی زیر "مرحله اول کشیدن الگوی بالاتنه" را آموزش می دهیم.

https://www.aparat.com/v/toFVe

 

بعد از اتمام اندازه گیری و کشیدن جدول و به دست آوردن فرمول های مورد نیاز شروع به کشیدن الگو به روش مولر میکنیم.

آموزش آنلاین خیاطی

1- از ابتدای کاغذ 10 سانت فاصله میگذاریم تا نقطه (1) به دست بیاید.

2- از نقطه (1)به اندازه بلندی خط حلقه +2تا 3 سانتی متر آزدی پایین میرویم تا نقطه (2)به دست بیاید.

3- ازنقطه (1)به اندازه بلندی بالاتنه پشت پایین میریم تا نقطه (3) بدست بیاد.

4- از نقطه (1)به اندازه بلندی باسن پایین می آییم تا تقطه (4)بدست بیاد.

5- از نقطه (1)به اندازه قد لباسمان پایین می آییم تا نقطه (5)به دست بیاد.

همه نقاط علامت گذاری شده را به سمت چپ گونیا میکنیم. بعد از نقطه شماره(3)به اندازه 2سانتی متر به سمت چپ علامت میزنیم وبه نقطه (1)وصل میکنیم.

2سانتیمتر را تا پایین ادامه میدهیم و نقاط جدید را نام گذاری میکنیم.

6←نقطه مقابل 3

7←نقطه مقابل 4

8←نقطه مقابل 5

9←نقطه مقابل 2

نقطه (9)به سمت چپ روی خط افقی به اندازه تیره پشت +0.5تا1سانتی متر آزادی علامت میزنیم تا نقطه (10)بدست بیاید.

(10)← (11)=3/2 گشادی کف حلقه +2سانتی متر آزادی.

(11)←(11a)=فاصله ی 8تا 10 سانتی متر.

(11a)← (12)=3/1گشادی کف حلقه +2سانتی متر آزادی.

(12)←(13)=کاروسینه.

 

در ویدیو زیر "مرحله دوم کشیدن الگوی بالا تنه به روش مولر" را آموزش می دهیم.

https://www.aparat.com/v/tn6dr

 

(13)←(14)=10/1 دور سینه

نقاط شماره (10و12)به بالا گونیا میشوند. نقاط شماره (11و11a)به پایین گونیا میشوند و نقطه شماره 14 هم به بالا و هم به پایین گونیا میشود.

(1)←(15)=پشت یقه.

(15)←(16)=2سانتی متر به سمت بالا.

(17)←تقاطع خط (1)و خط (10).

(18)←1سانتی متر پایین تر از (18).

(19)←امتداد خط( 16) به(18)به انداره 1سانتبه سمت بیرون.

(20)←4/1 خط 10 به 18

 

در ویدئوی زیر "مرحله سوم کشیدن الگو بالاتنه به روش مولر"

https://www.aparat.com/v/svRti

 

(21)←انداره 1.5 به سمت چپ از نقطه (20)خارج میشیم.

 

آموزش آنلاین خیاطی

(22)←(12)= همان اندازه نقاط10 به 20 است.

(12)←(23)=اندازه نقاط 10 به 18 منهای 2سانتی متر.

(24)←تقاطع خط (14)به خط کمر.

(25)←بلندی بالاتنه پیش از نقطه (24)به سمت بالا.

 

در ویدیو زیر "مرحله 4 کشیدن الگوی بالاتنه به روش مولر" را آموزش می دهیم.

https://www.aparat.com/v/hz3ke

 

(26)←بلندی مرکز سینه از نقطه (25)به سمت پایین.

(27)←پرگاری کردن خط (22)به (23)به اندازه 20/1 دور سینه.

(28)←خط (25و26)هم پر کاری میشود. بعد اندازه خط (16تا19)را اندازه میزنیم و منهای 1سانتی متر میکنیم و بعد از (27)عدد به دست آمده را روی خط پرگاری علامت میزنیم.

(29)گونیا کردن نقطه (25)به وسط جلو و امتداد مقطه (13)به سمت بالا این نقطه به دست می آید

(29)←(30)=به اندازه پشت یقه از نقطه (29)به سمت راست.

(29)←(31)=به اندازه پشت یقه به علاوه 1سانتی متر به سمت پایین.

(32)←کم کردن فاصله ی نقاط (25تا30)روی خط سر شانه.

(33)←موازنه کردن نقاط (26به32)و (26به 25).

 

3- قدم سوم: ساسون ها

 

ساسون کتف

از گودی گردن به اندازه ی3تا 4 سانتی متر به سمت چپ علامت میزنیم و به خطی که 2/1 حط 10 به 18 است گونیا میکنیم و یک ساسون 1.5 سانتی متری طراحی میکنیم که باید بسته شود.

 

به دست آوردن عدد ساسون

به اندازه 2/1 دور کمر +2 سانتی متر را به دست می آوریم و بعد از اندازه خط 6تا11و 11aتا پایین 13را اندازه میزنیم. اندازه به دست آمده را از فرمول کم میکنیم و بعد تقسیم به 3میکنیم. عدد به دست آمده عدد ساسون ما است.

 

ساسون جلو

عدد ساسون به دست آمده را به طرفین نقطه 24 علامت میزنیم. از بالا به مرکز سینه و از پایین به 5سانتی متر بالاتر از خط باسن صفر میکنیم.

 

ساسون پشت

از نقطه شماره 6 یک سوم تیره پشت به علاوه 3سانتی متر به سمت چپ علامت میزنیمو بعد بع اندازه عدد ساسون جلو رفته وخطی به اندازه 14 تا 16 سانتی متر به سمت بالا میکشیم و از پایین هم به 5سانتی متر بالا تر از باسن بزرگ صفر میکنیم.

 

ساسون باسن

2/1 دور باسن +2 سانتی متر را نیز روی خط باسنبدون در نظر گرفتن فضای اضافه علامت میزنیم مقدار اضافه رااز فضای خالی بین الگو پشت و جلو بر میداریم و با قوس اشل یه 1.5 سانت از بالای خط کمر صفر میکنیم.
https://www.aparat.com/v/EvoYH

با تهیه الگو به صورت آماده به کار خود سرعت عمل بدهید واز اشتباهات محاسباتی جلوگیری کنید.

 

بهترین الگوی آماده خیاطی برای دوخت لباس کدام است؟

بهترین الگوی که میتوانید از آن استفاده کنید، الگو طراحی شده با متد مولر است؛زیرا بهترین و به روز ترین دقیق ترین متد مولر است. متد مولر یک متد آلمانی است که از بهترین متد های شناخته شده در دنیاست. بهترین الگوی خیاطی الگویی است که با بهترین متد روز دنیا و توسط فرد حرفه ای طراحی شده باشد. پک کامل الگوی خیاطی طراحی شده توسط زیبا خویینی میتواند مورد استفاده مزون داران و تولیدی ها قرار بگیرد.
الگوهای آماده خیاطی اصلا وابسته به متد نیست، شما اگر مهارت تشخیص اِلمان های الگو را داشته باشید میتونید اطلاعات خودتون روی الگو پیاده کنید برای استفاده از الگوی آماده مهارت الگوسازی خیلی مهم است.

مزایای استفاده از الگو های آماده خیاطی ستاره طلایی:

1- با اندازه دور سینه سایز خود را پیدا میکنید و بعد فقط باید اندازه هارا چک کنید. پس لازم نیست زمان خود راصفر کشیدن الگوی پایه از ابتدا کنید.
2- قبل از انجام برش و دوخت می‌توانید هر گونه تغییراتی را که لازم است روی کاغذ الگو پیاده‌سازی کنید.
3- الگوی آماده خیاطی ستاره طلایی را میتوانیدتا چند بار استفاده کنید.
4- اشتباهات محاسباتی با استفاده از الگو های آماده به صفر میرسد.
5- نتیجه کار سریع تر و دقیق تر بدست می آید.
6- استفاده از پک الگو های آماده خیاطی از هدر رفت پارچه هم برای شخصی دوز ها و هم برای تولیدی ها جلوگیری میکند.
7- با استفاده از الگو های آماده حرفه ای تر خیاطی میکنید.
به طور خلاصه استفاده از الگو خیاطی باعث می‌شود شما لباس‌ها را با دقت و ظرافت برای خودتان و اطرافیانتان و مشتریان خود بدوزید. شما با یادگیری اصول خواندن الگوی آماده و کشیدن الگو، می‌توانید خودتان خیاطی کرده و با این کار، کسب درآمد کنید یا در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید.

 

الگوی آماده خیاطی را از کجا و چه کسی بخرم ؟

برای تهیه الگوی آماده خیاطی نمی شود به هر کسی اعتماد کرد. الگوی آماده خیاطی را باید از افرادی خرید که خودشان طراح الگو باشند و تمام مراحل کشیدن الگو رابلد باشند.طراحان الگو کسی است که با استفاده از اندازه ها و سایز افراد و مشخصات لباس مدنظر آن ها به طراحی الگوی لباس جهت برش و سپس دوخت می پردازند.طراحی الگو کاری بسیار دقیق و با زحمت فراوان است، تناسب پیدا کردن البسه و پوشاک تهیه شده به دقت این افراد بستگی دارد. طراحان الگو پس از اطمینان پیدا کردن از ابعاد اولیه نمونه از آن لباسی را تهیه کرده و بر روی تن یک مدل واقعی به تست آن می پردازند تا به درست بودن ابعاد، اندازه، نوع برش آن به شکل عملی هم اطمینان پیدا کنند.دخانم زیبا خویینی طراح و الگو ساز با 30 سال سابقه در این زمینه الگو هایی را با متد تلفیقی برای هموطنان عزیزمان آماده کرده است. این الگو ها چند با توسط خیاطان و مزون دارن مختلف تست شده و نتیجه کار بسیار خوبی را به ارمغان آورده است.

الگوهای آماده با متد تلفیقی مناسب سازی شده برای اندام ایرانی هستند.الگو های آماده خیاطی توسط خیاطان و مزون داران تست شده و بدون ایرادهستند.

آیا الگوی خیاطی قبلا تست و نمونه دوزی شده است؟

این الگو ها قبل تولید انبوه توسط خود خانم زیبا خویینی تست شده است. ایشان با تولید کننده گان پوشاک و مزون داران هم همکاری داشته و استفاده از الگو های آماده نتیجه بسیار مطلوبی را رقم زده است.

 

نحوه شخصی سازی الگو های آماده

 

https://www.aparat.com/v/NZuEr

 

هزینه الگوی آماده خیاطی چه مقدار است؟

هزینه خرید الگوی آماده خیاطی مانند سرمایه ای است که در طول زمان به آن افزوده میشود. با توجه به این که الگو های آماده را میتوانید چند با استفاده کنید، این برای شما خیلی مقرون به صرفه خواهد بود. هزینه الگو ها متفاوت است. شما میتوانید با رفتن به لینک زیر هر الگو همراه با قیمت آن مشاهده کنید.

 

صفحه محصول

 

برخی از نمونه های دوخته شده با الگوی

 

سوالات متداول
آیا نحوه استفاده از الگوها آموزش داده شده؟
بعد از خرید الگو استفاده ار الگو های آماده توسط طراح الگو خانم زیبا خویینی به صورت ویدیو آموزش داده میشود. آموزش ها در کانال تلگرام موجود است که بعد از خرید عضو خواهید شد.
متد الگو های آماده شما با متد الگوی آماده ترک چه فرقی دارد؟
متد ترکهمون متد مولر است که مقداری تغیرر داده شده است. متد ترک بیشتر برای افرادی که بالاتنه و پایین تنه اندامشون دوسایز متفاوت است استفاده میشود.
من خیاطی بلد نیستم آیا الگوهای آماده شما مناسب من هست و میتوانم با آنها لباس بدوزم؟
خیر ،بهتر است خیاطی را بلد باشید تا خروجی کار متناسبی داشته باشید.
با هر متدی میتوانیم از این الگوها استفاده کنیم؟
فرقی نمی کند چه متدی بلد باشید فقط مهم این است که خیاطی بلد باشید تا الگو رابشناسید و بتوانید دوخت مناسبی داشته باشید. اما لازمه بگم که افرادیکه متد مولر را بلدند راحت تر مینوانند با الگو های آماده خیاطی ما کار کنند.

الگوهای آماده خیاطی پایه هستند ؟ برای تولیدی لباس میشه ازش استفاده بشه ؟
بله با تهیه پک الگو های خیاطی ما می تونید از سایز 34تا 52 لباس تولید کنید.
اگر شخصی ایراد اندامی داشته باشد میتواند از این الگوها استفاده کند؟
برای رفع ایرادات اندامی داخل الگو باید خیاطی بلد باشید.

من مهارت بالایی در دوخت دارم ولی تنخور لباسهایی که میدوزم خوب نیست آیا الگوی آماده مناسب من هست؟
بله حتما میتونید.
متدمان چی باید باشه که بتونیم از الگوهای آماده استفاده کنیم ؟
با هر متدی میتونید از الگو های آماده خیاطی استفاده کنید اما اگر متد شما مولر باشد بهتر است. فقط حتما باید خیاطی بلد باشید.
چند روز طول میکشد تا الگوها را دریافت کنم؟
بین پنج تا هفت روز کاری الگو ها به دستتون خواهد رسید.
هزینه ارسال الگوها چقدر است؟
بستگی به تعداد الگو سفارش داده شده دارد.